De op deze website getoonde informatie wordt door Weborigin met de grootste zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Weborigin verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Weborigin worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Weborigin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Weborigin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Weborigin opgenomen informatie en tarieven. Hoewel Weborigin alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Weborigin niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Weborigin worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Weborigin uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Weborigin worden onderhouden wordt afgewezen.